วัดพระธาตุจอมแจ้ง

หน้าแรก » จังหวัดน่าน » อำเภอปัว » วัดพระธาตุจอมแจ้ง
แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 15 พฤศจิกายน 2561
Tag : วัดพระธาตุจอมแจ้ง,องค์พระธาตุจอมแจ้ง,ตำบลช่อแฮ,จังหวัดแพร่,พระธาตุ,พระธาตุช่อแฮ,พระเกศาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุ,พระหัตถ์ซ้าย,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า