แบ่งปันไปยัง : แบ่งปันไปยัง facebook
 อัพเดต : 25 สิงหาคม 2555
Tag : หมู่บ้านคีรีวง,ตำบลกำโลน,อำเภอลานสกา,จังหวัดนครศรีธรรมราช,ชุมชนเก่าแก่,สวนผลไม้,ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,อุตสาหกรรมท่องเที่ยว,ภูเขา,ป่าไม้,สายน้ำ,ธรรมชาติ