สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองอุทัยธานี

หน้าแรก » จังหวัดอุทัยธานี » อำเภอเมืองอุทัยธานี
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาวัดจันทารามได้กลายเป็นวัดร้าง หลวงพ่อใหญ่ได้มาปักกลดที่วัดนี้ ชาวบ้านจึงขอให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสและได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่
ถนนคนเดินตรอกโรงยา เซ็กเกี๋ยกั้ง (ตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง)

ถนนคนเดินตรอกโรงยา เซ็กเกี๋ยกั้ง (ตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง)

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เป็นแหล่งสูบฝิ่นในสมัยก่อน และด้วยเสน่ห์ของบ้านเรือนไม้เก่าๆ ที่ได้ปรับปรุงเป็นร้านค้าต่างๆ จนทำให้ตรอกโรงยาแห่งนี้ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแล้วผู้คนระแวกนั้น
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 12 รายการ