สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอน้ำปาด

หน้าแรก » จังหวัดอุตรดิตถ์ » อำเภอน้ำปาด
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ