สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอท่าปลา

หน้าแรก » จังหวัดอุตรดิตถ์ » อำเภอท่าปลา
เขื่อนสิริกิต์

เขื่อนสิริกิต์

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทิวทัศน์สวยงามและทะเลสาบใหญ่ชื่อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ