สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอนายูง

หน้าแรก » จังหวัดอุดรธานี » อำเภอนายูง
วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดที่ประกอบไปด้วยการแกะสลัก ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แบบไทยตั้งอยู่บนเนินเขา เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ