สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอปราสาท

หน้าแรก » จังหวัดสุรินทร์ » อำเภอปราสาท
วัดบ้านพยุงสุขหรือวัดอภิรักษ์สุขวนาราม

วัดบ้านพยุงสุขหรือวัดอภิรักษ์สุขวนาราม

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ภายในบริเวณวัด มองเห็นพระอุโบสถไม้หลังใหญ่ ตั้งตระหง่าน สวยงดงามตระการตา ใช้ไม้ในการก่อสร้างทั้งหลัง ภายในพระอุโบสถ ดูสะอาด สวยงาม ร่มเย็น
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ