สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองสุโขทัย

หน้าแรก » จังหวัดสุโขทัย » อำเภอเมืองสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ