สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์

หน้าแรก » จังหวัดสมุทรปราการ » อำเภอพระสมุทรเจดีย์
ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นป้อมปราการทางน้ำ เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชัยภูมิเหมาะสม หากมีเรือรบของข้าศึกบุกเข้ามาทางปากน้ำ ป้อมแห่งนี้สร้างเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวันตก
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ