สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอกมลาไสย

หน้าแรก » จังหวัดกาฬสินธุ์ » อำเภอกมลาไสย
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นวัดโบราณ เป็นวัดเก่าที่ชาวบ้าน ได้นำใบเสมาหินสมัยทวาราวดี ที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเนื่องจากแทบจะไม่พบในภาคอื่นเลย
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ