สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองลำพูน

หน้าแรก » จังหวัดลำพูน » อำเภอเมืองลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ปูชนียสถานอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูนมากกว่าพันปี ฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย เป็นนักรบที่มีความสามารถและกล้าหาญชาญชัย และผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแผ่ในดินแดนแถบนี้จนรุ่งเรื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน
วัดจามเทวี

วัดจามเทวี

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนา ราชโอรสของพระนางจามเทวีได้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงและเพื่อบรรจุอัฐของพระนาง ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภูญไชย
กาดขัวมุงท่าสิงห์ ตลาดท่าสิงห์

กาดขัวมุงท่าสิงห์ ตลาดท่าสิงห์

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เป็นที่ขายของใช้ ของกิน เสื้อผ้าพื้นเมือง งานหัตถศิลป์ และของฝากเล็กๆ น้อย แก่ผู้มาเที่ยวสักการะพระธาตุที่วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ