สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเกาะคา

หน้าแรก » จังหวัดลำปาง » อำเภอเกาะคา
วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ