สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองยโสธร

หน้าแรก » จังหวัดยโสธร » อำเภอเมืองยโสธร
วิมานพญาแถน (พญาคันคาก)

วิมานพญาแถน (พญาคันคาก)

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เป็นอาคารพญาคันคาก สูง 19 เมตร เป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งภายในประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงตำนานบุญบั้งไฟของยโสธร และประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ