สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองมหาสารคาม

หน้าแรก » จังหวัดมหาสารคาม » อำเภอเมืองมหาสารคาม
วัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธวนาราม (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ)

วัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธวนาราม (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ)

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ภายในวัดจะมีศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทองขนาดใหญ่เสา 112 ต้น ตกแต่งด้วยไม้สักทอง และหอระฆังสร้างจากไม้สักขนาดใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคู่วัด คือ พระพุทธรูปทรงเครื่อง หน้าตักขนาด 5 นิ้ว 3 องค์
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ