สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองแพร่

หน้าแรก » จังหวัดแพร่ » อำเภอเมืองแพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง
หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ