สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอภูเพียง

หน้าแรก » จังหวัดน่าน » อำเภอภูเพียง
วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ