สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอสีคิ้ว

หน้าแรก » จังหวัดนครราชสีมา » อำเภอสีคิ้ว
วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ ์)

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ ์)

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองเหลืองรมดำ หลวงพ่อโต หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยผู้ที่ก่อตั้งวัดเนินกุ่ม คือ คุณสรพงษ์ ชาตรี
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ