สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอเมืองนครพนม

หน้าแรก » จังหวัดนครพนม » อำเภอเมืองนครพนม
พญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
พญาศรีสัตตนาคราช เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาว เป็นพญานาคที่ทรงฤทธิ์ ท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาศรีสุทโธนาคราช
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ