สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภออุ้มผาง

หน้าแรก » จังหวัดตาก » อำเภออุ้มผาง
ดอยหัวหมด

ดอยหัวหมด

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
เป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งเหมาะที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ในยามเช้าโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ