สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอแม่ริม

หน้าแรก » จังหวัดเชียงใหม่ » อำเภอแม่ริม
วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านนา มีความร่มรื่นและสวยงาม เหมาะสำหรับไหว้พระทำบุญ หรือนั่งสมาธิ
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ