สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอบางปะกง

หน้าแรก » จังหวัดฉะเชิงเทรา » อำเภอบางปะกง
วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ