สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอน้ำพอง

หน้าแรก » จังหวัดขอนแก่น » อำเภอน้ำพอง
วัดป่าคำหัวช้าง

วัดป่าคำหัวช้าง

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ผู้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรพระ มักจะแก้บนด้วย รูปปั้นช้าง เรียกกันว่า "ช้างแก้บน" มาจากความศรัทธาของคนที่มาขอพร ซึ่งเป็นช้างศึกในอดีต ใครที่สมความปรารถนาก็จะนำช้างรูปปั้นขนาดต่างๆ มาแก้บน
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ