สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอพล

หน้าแรก » สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอพล
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
ป่าโสกผีดิบ 65 ล้านปี

ป่าโสกผีดิบ 65 ล้านปี

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เป็นป่าหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มากว่า 65 ล้านปี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหินทรายที่ถูกกัดเซาะด้วยลมและฝนกลายเป็นรูปร่างแปลกตา คล้ายแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ